background

O nás / About us

ABEX Society
Associated Broadcast Experts

ABEX Society je odborná, nezisková, produktově neutrální asociace pro vysílání, elektronická media a sdělovací, obrazovou a zvukovou techniku.
(English below)

Sdružujeme odborníky

ABEX Society spojuje odborníky činné v oborech elektronická media a výroba, nákup, přenos, šíření, archivace a prodej audiovizuálních a multimediálních programů.

Pomáháme výrobcům a exportérům

Asociace ABEX Society pomáhá vývojářům, výrobcům a vývozcům mediálních technologií. Reprezentuje exportéry a sjednává podporu u státních pro-exportních institucí, u mezinárodních asociací a pořadatelů světových výstav a konferencí. 

Informujeme a vzděláváme

ABEX Society je solidním, nezávislým partnerem pro uživatele mediálních technologií. Na svých konferencích a seminářích přináší informace, analýzy, trendy a nové poznatky v oboru.

ABEX Society
Associated Broadcast Experts

ABEX Society is a professional, non-profit, product-neutral association for electronic media, and converging AV, IT and Telco markets.

We are an association of media experts

ABEX Society brings together professionals working in the fields of electronic media and production, purchase, transmission, distribution, archiving and sale of audiovisual and multimedia content.

We support manufacturers and exporters

ABEX Society helps developers, manufacturers and exporters of media technology. ABEX represents exporters and arranges support by official pro-export institutions, international associations and organisers of world exhibitions and conferences.

We inform and educate

ABEX Society is a solid, independent partner for media technology users. At its conferences and seminars, it provides information, analysis, trends and new findings in the field.