www.abex-society.org

Hlavní menu, Main Menu

* ABEX Society

* ABEX & EU

* ABEX @ NAB

* ABEX & 4K

* Akce, Konference 
 
Events, Conventions

* Čestná uznání, Awards

* ABEX nabízí, Offerings

* ABEX Society
  Přihlásit,
Application

* ABEX Society:
 
Odkazy, Links

* Archiv, Archive

ABEX Society

Associated Broadcast Experts

Staňte se členy,  Enter:

 • ABEX Society je odborná, nezisková, produktově neutrální asociace pro vysílání, elektronická media a sdělovací, obrazovou a zvukovou techniku.
 • ABEX Society sdružuje odborníky z oboru elektronická media, výroby audiovizuálních a multimediálních programů a inženýringu.
 • ABEX Society je solidním, nezávislým partnerem pro televizní a rozhlasové společnosti, pro uživatele technologií, pro výrobce a dodavatele zařízení a služeb.
 • Sdružení ABEX Society je postaveno na celosvětové síti profesionálů z oblasti výroby, přenosu, vysílání a archivace audiovizuálních programů.
 • ABEX Society organizuje odborné semináře, konference, výstavy a školení.
 • Akce asociace ABEX Society  jsou zpravidla financovány sponzorskými příspěvky přímých účastníků.
 • ABEX Society pomáhá a radí členům v řízení a financování projektů.
 • Asociaci ABEX Society vede Ing. Martin Junek.

 • ABEX Society is a professional, non-profit, product-neutral association for digital media, and converging AV, IT and Telco markets.
 • ABEX Society brings together electronic media professionals, producers of audiovisual and multimedia programmes and engineering.
 • Maintaining a trustworthy and independent approach, ABEX Society adopts the best position to be a good partner for broadcasters, technology users, manufacturers and vendors.
 • ABEX Society comprises a worldwide network of electronic media professionals, supporting international activities.
 • ABEX Society organises professional seminars, conventions, shows and training.
 • ABEX Society events are usually financed by participating sponsors.
 • ABEX Society helps and advises members in project management and financing.
 • Mr. Martin Junek is President of ABEX Czech.

Odborné časopisy,
Professional Magazines

Session recordings:

IBC Sessions 2009
IBC Sessions 2010
IBC Sessions 2011
IBC Sessions 2012
IBC Sessions 2013
IBC Demographics 2014
IBC Demographics 2015
IBC Demographics 2016

Spřátelené asociace,
Allied Associations

ABEX je členem NAB
The National Association
of Broadcasters

ABEX Society
J. S. Baara 723
252 62  Horomerice
Praha-zapad
Czech Republic

Tel.: +420 6 0 5 2 9 6 7 7 7
E-mail:
info(at)abex-society.org

Greg Ogonowski (Orban) přednáší o modulačních procesorech na konferenci ABEX 2002.
Greg Ogonowski (Orban) on modulation processing at ABEX 2002.